Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Ågatan 22.3.

Vattenverket sanerar som bäst vattenledningen på Ågatan. Under saneringsarbetet måste vattenledningen stängas på tisdagen 22.3. mellan klockan 8–13. Vattnet kopplas på tidigare om möjligt. Som entreprenör för saneringsarbetet fungerar Sujutek Ab som också meddelat per brev om distributionsavbrottet. Invånarna ombeds att ta vatten till vara innan arbetet börjar.

Rent dricksvatten kan vid behov hämtas från vattenkärra som placeras vid Ågatans parkeringsplats nära Mannerheimgatans bro.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.