Hoppa till innehåll

Borgå vatten 110år – Med tillförsikt inför framtiden

Under detta år firar Borgå vatten 110 år. Resan har omfattat byggandet av flertaliga nätverkskilometrar och nya vattenverk för att möta Borgås växande behov av vattenförsörjning.


Borgå vatten har inlett sin verksamhet som kommunalt affärsverk 1913, med ett vattenledningsnätverk på 12,5km och 131 fastigheter som var anslutna i nätverket. Borgå hade på den tiden 5971 invånare. Under de senaste 110 åren har Borgå vuxit till en livskraftig hemstad för 52 000 invånare och flera framstående företag. Borgå vatten betjänar för tillfället med sammanlagt 1300km långt nätverk redan 11 231 förbrukningsplatser.


I publikationen presenteras personalen bakom vattentjänsterna, och vi får även läsa om vad rent vatten betyder för borgåbon, Puhdas vesi-tidningens, serietecknare Kaisa Leka. Jubileumspublikationen ger en inblick i Borgå vattens historia, nuläge och framtidsvisioner genom ord och bilder.


Vi önskar dig en trevlig lässtund, publikationen finns tillgänglig på vår hemsida: