Hoppa till innehåll

Borgå vatten filmar dagvattenavloppet på Skepparegatan under vecka 42 och vecka 43

På uppdrag av Borgå vatten kommer Eerola Ab att filma och kartlägga dagvattenavloppet på Skepparegatan. Själva huvuddagvattenavloppet är byggt år 1932 och börjar vara i behov av sanering. Under filmningen och kartläggningen undersöks avloppets skick och samtidigt får man tilläggsuppgifter för saneringsplaneringen.

Arbetet påbörjas under vecka 42 och beräknas ta 2 veckor. Arbetet påbörjas vid Linnankoskigatan och fortsätter därifrån ända till Ågatan. Arbetet orsakar tillfälliga ändringar i trafiken. Man måste stänga för fordonstrafiken ett kvarter i gången så filmingsgruppen med utrustning kan arbeta på kvartersområdet i fråga. När arbetet är klart öppnas kvarteret för allmän fordonstrafik igen och följande stängs.

Borgå vatten beklagar de störningar arbetet för med sig.