Hoppa till innehåll

Bräddningar vid Borgå vattens pumpstationer

Bräddningar inträffade vid Borgå vattens pumpstationer mellan fredag och lördag pga. av rikliga smältvatten och regn;

  • Tarkis nord 180 m³
  • Strömsberg 180 m³
  • Hindhår centrum 180 m³

Vattnet som bräddades var avloppsvatten som innehöll rikliga mängder smält- och regnvatten.

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.