Hoppa till innehåll

Byggandet av råvattenledningarna och huvudledningen från vattenverket i samband med utbyggandet av Saxby vattenverk pågår nu på områden vid Prästgårdsåkern och Borgbacken

Byggnadsarbetet för råvattenledningarna och huvudledningen från Saxby vattenverks utvidgning pågår. Som entreprenör fungerar Lännen Alituspalvelu Oy. Byggnadsarbetet fortsätter från Tistelvägen mot Borgbacken. Byggnadsarbeten utförs på parkområdet mellan Luktärtsvägen och ån. Byggnadsarbeten utförs ända till Borgbackens vattenverk. Ledningarna på detta avsnitt installeras huvudsakligen genom styrd borrning. Vi beklagar de olägenheter som arbetet för med sig.

Investeringen är kopplad till utvidgningen av Saxby vattenverk, vilket säkrar tillgången på dricksvatten för invånarna i Borgå i minst 15 år framöver. Arbetet innefattar en 4,2km lång råvattenledning från Borgbacken till den nya byggda utvidgningen av anläggningen i Saxby och en 1,5km lång råvattenledning från Finnby vattenintag till Saxby, samt en ny ledning för vattentillförseln av rent vatten från Saxby till Borgå centrum för att förbättra nätverkets distributionskapacitet.

Tidtabellen för hela utvidgningen i Saxby samt byggnadsprojektet av ledningar är i slutet av juni år 2024