Hoppa till innehåll

Dagvattenarbeten på Västra åstranden orsakar tillfälliga ändringar i trafiken fr.o.m. 6.3.

Borgå vatten förbättrar dagvattennätets funktion genom att bygga ett nytt utlopp till ån. Utloppet byggs från korsningen av Guldlistvägens och Konstfabrikens strandväg mot ån enligt kartan nedan.

Arbetet har framskridit till gatuområdet. Byggda utloppet kopplas till befintliga dagvattenbrunnen på gatan. Pga. arbetet bör gatan stängas på detta ställe fr.o.m. 6.3. Gatan beräknas vara stängd i cirka 2 veckor. Man kan bekanta sig med trafikdirigeringsplanen via länken nedan. Tillfälliga ändringarna i trafiken är ikraft under arbetet, cirka 2 veckor.