Hoppa till innehåll

Flytt av ledningsnät börjar vid Konstfabriken vecka 46

Borgå vatten flyttar och förnyar ledningar på Konstfabrikens område fr.o.m. 13.11. Arbetet är anknutet till Västra åstrandens K-Citymarket projekt. Arbetet utförs i två skeden varav första skedet är beräknat att ta nu 4-5 veckor.

Arbetet förorsakar ändringar vid inkörning till Alexanderskvären. Inkommande trafik dirigeras tillfälligt bredvid nuvarande infart med hjälp av trafikmärken. En del av parkeringsplatserna är ur bruk. För taxibilar reserveras två första parkeringsrutor vid Konstfabrikens strandgata.

Arbetet börjar 13.11 med att Konstfabrikens strandgata stängs för trafik genast efter infarten till Alexanderskvären. Arbetet på gatuområdet beräknas ta 1 vecka varefter gatan öppnas igen för trafik.