Hoppa till innehåll

Hammars tryckavlopp har tagits i bruk

Hammars nya tryckavloppsledningen blev klar och togs i bruk i början av december. Den gamla tryckavloppledningen från 1970-talet som haft flera läckor under årens lopp, har tagits ur bruk.

Byggprojektet påbörjades på våren och fortskred enligt tidtabellen. Via Hammars tryckavloppsledning leds ca 30% av Borgå stads avloppsvatten till reningsverket i Hermansö för behandling. Röret utgör en viktig del av stadens vattentjänster.

Även ekonomiskt genomfördes projektet enligt planerna, med byggkostnader på totalt ca 2,2milj €.