Hoppa till innehåll

Vattentjänstnätets funktion förbättras vid Haikovägen

Borgå vatten förbättrar vattentjänstnätets funktion genom att sanera vattentjänstnätet på Haikovägens område. Dessutom saneras Haiko III pumpstationen. Vattentjänstnätet saneras på Haikovägen mellan Hermansövägen – Lasarettets pumpstation och Haiko gårds pumpstation. Saneringsarbetet är påbörjat vid Hermansövägen och framskrider mot Haikoträskvägen. Saneringen kan orsaka smalnade körfält vid arbetsområdet, ställvis kan det hända att man måste bryta sten. […]

Avbrott i vattendistributionen på Ågatan 9.3. uppdaterad

Uppdatering: På området var vattnet var stängt mellan klockan 8-11 har man påträffat ett läckage. Reparationsarbetet påbörjas genast och vattnet måste stängas idag igen mellan klockan 13.30-14.30. Vattenverket sanerar som bäst vattenledningen på Ågatan. Under saneringsarbetet måste vattenledningen stängas på onsdagen 9.3. Endel fastigheter blir utan vatten mellan klockan 8-11 och endel mellan klockan 8-18. […]