Hoppa till innehåll

Kopplingsarbeten vid Saxby vattenverk 10.6. – kan orsaka störningar i vattenkvaliteten efter arbetet

I Saxby utförs ledningsarbeten på måndagen 10.6. kl. 9-16. Vi strävar att utföra arbetet utan avbrott i vattendistributionen för kunderna. Det är dock möjligt att vattnet måste stängas på området som syns på kartan. Vi ber kunderna på detta område förbereda sig på ett möjligt avbrott i vattendistributionen och ta vatten till vara för säkerhets skull. Vattenverket hämtar också en vattentank till Grottabackavägen 54 varifrån vatten kan hämtas.

På grund av att ventiler stängs vilket leder till att vattnets flödesriktningar ändras kan detta leda till att avlagringar lossnar från rören. Vattenverket spolar huvudledningarna efter arbetet. Om man upptäcker brunaktigt vatten i fastigheterna ber vi låta vattnet rinna en stund tills det klarnat. Vattnet kan användas normalt efter detta. Störningarna kan huvudsakligen förekomma på områden mellan Saxby-Kerko.