Hoppa till innehåll

Nyheten uppdaterad! Arbetet är klart. Kopplingsarbeten vid Saxby vattenverk 20.9. – kan orsaka lågt tryck under arbetet samt kvalitets störningar efter arbetet

Uppdatering 20.9. kl. 17.30

Kopplingsarbeten i Saxby har blivit klara och vattenpumpningen från Saxby vattenverk har kört i gång. Efter arbetet kan det förekomma kvalitets störningar i vattnet, orsaken till störningarna är då vattnets flödesriktningar ändrats tillfälligt. Borgå vatten spolar huvudvattenledningarna på området. Ifall kvalitets störningar förekommer i fastigheterna ber vi kunderna låta vattnet rinna en stund tills det klarnat.

Vi beklagar olägenheter arbetet fört med sig.

________________________________________________________________________________________________________________

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Saxby vattenverk. Kopplingsarbetet är anknutet till nya utvidgningen av anläggningen. Utvidgningen av Saxby anläggningen byggs så att vattenproduktionen kan säkras långt in i framtiden. Arbetet påbörjas på tisdagen 20.9. kl. 8.00 och beräknas bli klart under arbetsdagen. Under arbetet pumpas det inte vatten till nätet från Saxby vattenverk. Detta kan tillfälligt orsaka lågt tryck på områden mellan Saxby – Askola.

Efter att kopplingsarbeten blivit klara fortsätter vattenpumpningen från Saxby vattenverk igen. Efter arbetet kan det förekomma kvalitets störningar i vattnet, orsaken till störningarna är då vattnets flödesriktningar ändrats tillfälligt. Borgå vatten påbörjar spolning av huvudledningar efter arbetet. Ifall kvalitets störningar förekommer i fastigheterna ber vi kunderna låta vattnet rinna en stund tills det klarnat.

Byggnadsarbeten vid Saxby anläggningen har framskridit enligt tidtabellen. Byggnadens pålningsarbeten blev klara under förra veckan.