Hoppa till innehåll

Kortvariga bräddningar vid Strömbergs pumpstation på grund av smältvatten 23.3

Kortvariga bräddningar har inträffat under eftermiddagen och nu under kvällen vid Strömbergs pumpstation. Strömsbergs pumpstation är belägen vid korsningen av Saxbyvägen och Strömsbergsvägen.

Uppgifter om bräddningar skickas till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna, mängderna rapporteras då uppgifterna finns tillhanda.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet. Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.