Hoppa till innehåll

Läckage i tryckavloppsledning i Haiko 28.3. – uppdatering 6.4 ledningen är reparerad

Tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö är nu reparerad. Reparationsarbetet slutfördes igår 5.4 varefter ledningen trycktes och togs ibruk. Orsak till läckan var en svetsfog som gett efter. Efter första reparationen uppstod det igen en spricka genast invid reparerade stället. Borgå vatten följer noggrant med rörets funktion under helgen. Tryckavloppsledningen i fråga är byggd år 1974.

De första proven av havsvattnet är tagna 29.3 och 3.4. Provtagningen fortsätter och med hjälp av provresultaten kommer man överens om fortsatta åtgärder med myndigheterna.

Borgå vatten följer med noggrant omgivningen intill läckageplatsen under smältperioden. Reningsarbeten påbörjas vid behov och genast då behovet uppstår. Om reningsarbetet och behovet kommer man närmare överens om i samarbete med myndigheterna.

Under fjolåret byggde man tryckavlopp på markområden anknutet till Hammars Hermansö tryckavloppet. Dessa nya ledningar byggdes samtidigt längs Haikovägen då övriga vattentjänstsaneringar utfördes på området. Hela saneringsarbetet tog cirka ett år och tillika förnyades också en pumpstation. Saneringen av tryckavloppet fortsätter nu i april då projektet att bygga en ca. 3 km lång tryckavloppsledning i havet påbörjas. Detta nya rör ersätter röret som nu reparerades i sin helhet.

Kostnaderna för hela Hammars tryckavloppssanering är tillsammans cirka 3,5 miljoner euro. Planeringen, ansökan om vattenlov samt lov och undersökningar som krävdes för planeringen av Hammars tryckavlopp påbörjades redan i början av året 2019. Sanering av de avsnitt längs Haikovägen utfördes som Borgå vattens eget arbete medan nu havsledningens byggnadsentreprenad som påbörjats konkurrensutsattes vid årsskiftet.