Hoppa till innehåll

Läckage i tryckavloppsledning i Haiko 28.3.

Ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk har hittats. Det är fråga om en huvudledning 400mm. Läckageplatsen är i sjön ytterom före detta Östra Nylands Yrkesskolas tomt. Ledningen har tillfälligt tagits ur bruk.

Reparationsarbetena påbörjas genast. Ungefärlig läckageplats syns på kartan.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av läckageplatsen. Vi rekommenderar starkt att inte gå ut på isen i närheten av läckageplatsen överhuvudtaget.

Information om avloppsläckan har skickats till NTM-centralen, miljövårdsmyndigheterna och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

Borgå vatten informerar mera om läckaget och läckagemängder imorgon.

Enligt Borgå vattens arbetsprogram kommer tryckavloppsledningen att förnyas mellan Hammars pumpstation – Hermansö. Projektet har framskridit så att nu har man valt en entreprenör och själva byggnadsarbetet är beräknat vara klart i slutet av detta år.