Hoppa till innehåll

Ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen – små ändringar i gång- och cykeltrafiken uppdaterad 12.4.

Borgå vatten utför ledningsarbeten vid Gamla Helsingforsvägen mellan Gamla Tavastehusvägen – allmänna toaletten. På området byggs ett vattentjänstnät på uppdrag av stadsinfra i Borgå. Små ändringar i gång- och cykeltrafiken enligt trafikdirigeringsplanerna. Arbetet är anknutet till renoveringsarbetet vid Mätäjärvi avstjälpningsplats.

Då arbetet framskrider kommer man göra ändringar i nuvarande dirigeringen av gång- och cykeltrafiken samt fordonstrafiken från och med nästa vecka. Nedan kan man kolla 2 olika trafikdirigeringsplaner. Beroende hur arbetet framskrider är endera planen ibruk. Gång- och cykeltrafiken dirigeras med trafikmärken under arbetet. Under arbetet är endast en körfil vid arbetsplatsen ibruk, fordonstrafiken dirigeras med trafikmärken.