Hoppa till innehåll

Norikes nya brunn förbättrar Norike vattendistributionsområdets vattenförsörjning och säkrar en fungerande vattenförsörjning för Jukola storevenemang

Borgå vatten har ytterligare säkrat vattenförsörjningen på Norike vattendistributionsområde genom att bygga en ny vattentagsbrunn i Norike i början av år 2023.

Automationen och reservkraftsanläggningen kopplad till den nya brunnen har installerats i maj. Reservkraften möjliggör drift av vattenförsörjningen även under exceptionella omständigheter.

Med investeringen säkrar Borgå vatten hela distributionsområdets vattenförsörjning samt således också Finlands största orienteringsevenemang, Jukolastafetten. Borgå vatten är med och stöder det kolsmarta evenemanget genom att erbjuda vatten till deltagarna i det stora evenemanget och renar avloppsvattnet som uppstår under evenemanget.