Hoppa till innehåll

Oljeskada vid Saxby vattenverk 14.11.

På arbetsplatsen vid Saxby vattenverk skedde idag en oljeskada cirka kl. 10.00 då en hydraulikslang på en betongbil brast och olja rann ut i terrängen. Man räknar med att cirka 30 liter olja rann ut.

Räddningsverkets enhet för oljebekämpning utförde första bekämpningsåtgärder och kunde absorbera cirka 10 liter olja med mattor.

Övrig förorenad jord som man kunde genom sinnen bestämma vara förorenad grävdes bort innan kl. 13.00.

Borgå vatten och Borgå stad effektiverar provtagning av både jordmån och grundvatten på området som en skyddsåtgärd.