Hoppa till innehåll

På Borgbacken saneras brunnar

I bilderna ser vi när pumpen installeras samt efter att skyddsbyggnaden är installerad utanpå brunnen. Saneringsarbetet är på slutrakan vid denna brunn och nästa steg är påbörja arbete med följande brunn.

Efter att Borgbackens brunnar är sanerade har alla Borgå vattens brunnar blivit sanerade inom de senaste fem åren. Tidigare har vi sanerat Saxby, Kerko, Norike och Sannäs brunnarna. Genom saneringen har man förbättrat arbetssäkerheten samt minskat vattenkvalitetsrisker. Genom att förnya pumpar samt el- och automationsutrustningar säkrar man Borgås produktion av hushållsvatten.