Hoppa till innehåll

Saneringsabetet av vattentjänstnät på Värdinnans vägs och Gammelbackavägens område fr.o.m. 25.3.

Saneringsarbetet av vattentjänster fortskrider ut till gatan under nästa vecka. Detta skede orsakar små ändringar i fordonstrafiken. Gatan blir smalare vid arbetsplatsen. En del av gång- och cykelvägen på Gammelbackavägen stängs under arbetsskedet, omväg via Allévägen och Näktergalsvägen. Omvägen skyltas ut med trafikmärken.

Arbetsskedet beräknas ta ca. 2 veckor varefter saneringsarbetet framskrider längs Värdinnans väg.

Anknuten till tidigare nyhet: Länk