Hoppa till innehåll

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen fr.o.m. 29.4.

Vattentjänstsaneringsarbetet framskrider. Korsningen vid Skyttegatan och Vårbergvägen börjar vara klar. Till följande fortsätter saneringsarbetet vid Jägaregatans, Buntmakaregatans samt Gördelmakaregatans korsningar. Samtidigt tas en gammal gjutjärnsvattenledning (150mm) från 1958 ur bruk på Vårbergavägen. På denna ledning har det uppstått flera läckage under åren.

För att försnabba arbetet samt att det går så smidigt som möjligt stängs Vårbergavägen för allmän trafik helt och hållet. Vägen stängs från Alexandersgatan/Wittenbergsgatan – Skyttegatan. Arbetet tar cirka 6 veckor.

Under arbetet går omvägen via Skyttegatan och Sannäsgatan till Wittenbergsgatan.

Vattenverket beklagar störningar som saneringsarbetet för med sig. Vi ber invånarna i mån av möjlighet använda alternativa rutter under arbetet ex. via Havsvindsvägen, Sampovägen och Rönnvägen så trafiken via Velkala tillfälliga omväg hålls måttlig.

Ändringar i busstrafiken

Under arbetet kör, de bussar som normalt kör på Vårbergavägen, en omväg via Wittenbergsgatan-Sannäsgatan-Skyttegatan.

Hållplatsen mellan Skyttegatan och Jägaregatan på norra sidan av Vårbergavägen flyttas tillfälligt före Skyttegatan.

Hållplatsen mellan Buntmakaretan och Gördelmakaregatan på södra sidan av Vårbergavägen flyttas tillfälligt till nuvarande hållplats vid Wittenbergsgatan.

På Alexandersgatan tas i bruk en tillfällig hållplats vid Alexandergatans och Tullportsgatans korsning.