Hoppa till innehåll

Saneringsarbetet i Velkala orsakar ändringar i trafiken på Vårbergavägen fr.o.m. 8.4.

Velkala saneringsarbete framskrider till Vårbergavägen nästa vecka. Arbetet på Vårbergavägen orsakar ändringar i trafiken fr.o.m. måndagen 8.4.

Ändringar i fordonstrafiken

Vårbergavägen är öppen för trafik men tillfälliga trafikljus installeras på bägge sidor av Skyttegatan på Vårbergavägen. Vid arbetsplatsen är endast en körfil i bruk som styrs med hjälp av trafikljus. För att trafiken skall ske smidigt på området rekommenderas att använda alternativa rutter om möjligt, exempelvis via Havsvindsvägen eller Rönnvägen.

Skyttegatan är stängd vid korsningen till Vårbergavägen. Omväg på norra sidan via Sannäsgatan och Domargårdsgatan och på södra sidan via Rönnvägen.

Ändringar i gång- och cykeltrafiken

Gång och cykelbanan stängs på Vårbergavägen mellan Jägaregatan och Skyttegatan. Omväg via gång- och cykelbanan som finns söder om Vårbergavägen enligt trafikdirigeringsplanen.

Ovannämnda tillfälliga trafikändringar är beräknat att vara i kraft cirka 2 veckor.