Hoppa till innehåll

Vattenläcka på Biskopsgatan.

En vattenläcka har uppstått vid Biskopsgatan 12. Reparationsarbetet påbörjas på söndagen 20.2 kl. 8.00 och blir troligen färdiga till kl.15.00. Utan vatten blir fastigheterna vid Biskopsgatan mellan Gymnasiegatan – Ånäsgatan. Invånarna har informerats skilt.

Borgå vatten hämtar vattenkärror vid Biskodgatan 6 och 10 samt Gymnasiegatan 8.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.