Hoppa till innehåll

Vattenläcka vid Kungsvägen – reparationsarbetet påbörjas 30.5

En vattenläcka har uppstått vid Kungsvägen. Reparationsarbetet påbörjas 30.5. kl. 9 och beräknas bli klart under arbetsdagen. Vattenledningen stängs mellan Kortisbackavägen – Lammiskärrsvägen. De fastigheter som är anslutna till vattenledningsnätet på denna sträcka blir utan vatten under arbetet.

Kunderna ombeds ta vatten till vara innan arbetet påbörjas. Vattenverket hämtar en vattenkärra till Hindhår mattvättplats varifrån man också kan hämta vatten.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i Hindhår, Söderveckoski och möjligtvis Kullo områdena. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart. Vattenverket spolar huvudlinjerna i Hindhår efter arbetet.