Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenledningsnätet Biskopsgatan och Ånäsgatan

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätet på Biskopsgatan mellan Gymnasiegatan – Ånäsgatan och på Ånäsgatan mellan Biskopsgatan – Pellingevägen. Saneringen utförs genom att infodra gamla röret med ett nytt. Grävarbeten utförs vid tomtanslutningar samt vattenledningens anslutningspunkter.

Arbetet påbörjas under vecka 45 och beräknas ta ungefär 6 veckor. 

Fastigheterna på området kopplas under saneringstiden till en temporär vattenledning som byggs ovan mark.

Vattendistributionen samt mottagning av avloppsvatten fungerar normalt. Några små avbrott kan dock förekomma.

Saneringsarbetet förorsakar smalnade körfält vid grävpunkterna

Som entreprenör fungerar Sujutek Oy.