Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Biskopsgatan, nyhet 4.9.

Borgå vatten påbörjar saneringen av vattentjänstnätet vid Biskopsgatan under vecka 36. På området saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas.

Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan-Stadshusgatan på onsdagen 6.9. Trafik för att hämta och lämna kunder till Läkarcentret Fenix ordnas. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av Biskopsgatan.

Arbetet beräknas ta cirka 7 veckor.

Ändringar i busstrafiken

Arbetet orskar små ändringar i busstrafikrutterna. Ab Kaj Forsbloms skärgårdsturer från plattform 6 (Kråkö, Vessö, Vålax, Ebbo, Pellinge) startar från Fredsgatan enligt kartan i stället för från torget. Dessa linjer kommer inte till torget utan kör rutten Brunnsgatan-Stadshusgatan-Fredsgatan.

Övrig busstrafik kör som normalt från torget. Turerna som normalt kör via Biskopsgatan till Alexandersgatan kör under arbetet via Mannerheimgatan och Fredsgatan till Alexandersgatan.

Ändringarna ikraft fr.o.m. 6.9.

Ändringar i hållplatser

De 2 busshållplatser söder om Alexandersgatan på Biskopsgatan förflyttas till Fredsgatan. Alexandersgatan 9 hållplats stängs och påstigningen är vid hållplatsen Alexandersgatan 15 l. Ändringarna ikraft fr.o.m. 6.9.

Hållplatsen vid torget på Biskopsgatan flyttas till stationsområdet under den tid då kopplingsarbetet vid Biskopsgatan och Stadshusgatans korsning görs (ca. 3 dagar under vecka 37). Om ändringarna meddelas vid hållplatsen.