Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnät vid Velkala området på Skyttegatan

Borgå vatten fortsätter saneringen av vattentjänstnätet vid Velkala området på Skyttegatan under vecka 5. På gatan saneras vatten- och avloppsnätet samt byggs ett skilt dagvattennät på de avsnitt det fattas. Byggnadsarbeten utförs på Skyttegatan mellan Aspvägen – Vårbergavägen.

Arbetet påbörjas genom att bygga ett tillfälligt vattenledningsnät ovan mark till fastigheterna under vecka 5. Vattendistributionen och mottagning av avlopp fungerar normalt under arbetet. Små avbrott kan dock förekomma.

Arbetet orsakar tillfälliga ändringar i trafiken vid arbetsplatsen. Gatan stängs på det ställe var arbetet är i gång. Körning till tomterna endera via Aspvägen eller Vårbergavägen beroende var arbetsplatsen är, förbi arbetsplatsen kan man inte köra. Grävarbetet påbörjas vid Aspvägen – Skyttegatan och framskrider mot Vårbergavägen.

Arbetet på Skyttegatan beräknas ta cirka 2 månader beroende på vinterförhållanden.