Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Veteranvägen

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Veteranvägen, själva grävarbetet påbörjas under vecka 4. På området saneras vatten- och avloppsnätet. Samtidigt byggs ett skilt dagvattennät.

Arbetet orsakar tillfälliga trafikarrangemang på området. Veteranvägen stängs för allmän trafik på sträckan mellan Frontmannavägen-Patrullvägen. Körning till tomterna är tillåtet. Lätta trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen via Gammelbackavägen.

Arbetet räknas bli klart under våren / början på sommaren. Vi beklagar möjliga olägenheter arbetet för med sig.