Hoppa till innehåll

Borgå vatten bygger en ny vattenbrunn på Borgbacken

I början av året påbörjade Borgå vatten sanering av råvattenbrunnar på Borgbacken. Saneringsarbeten börjar snart vara på slutrakan varefter man kommer att bygga en ny vattenbrunn på Borgbackens område. Nya brunnen är planerad att vara klar i mitten av juni. Enligt provpumpningarna är nya brunnens vattenriklighet verkligen bra samt kvaliteten på råvattnet en aning bättre än på befintliga sanerade brunnar. Nya brunnen kompletterar tillgången till råvatten som kommer att ledas till Saxby utvidgningen.

Råvattnet från Borgbacken kommer man i framtiden att leda till utvidgningsdelen i Saxby var vi kan avskilja järn och mangan som finns i Borgbackens råvatten. Byggandet av råvattenlinjen mellan Borgbacken-Saxby påbörjas under år 2022. Enligt vattenlovet får man pumpa upp till 12 000 kubikmeter vatten per dygn från Borgbackens vattentag men den nya anläggningens maximikapacitet kommer att vara 8000m3 vatten per dygn. Med denna vattenmängd säkrar vi borgåbornas vattenbehov långt in i framtiden.

Vi hoppas att både de nya skyddsbyggnaderna för brunnarna samt andra byggnader på Borgbacken inte mera klottras med taggar eller andra målningar.

Tidigare nyheter: