Hoppa till innehåll

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå

Borgå vatten har tagit i bruk en ny vattenförsäljningsstation i Borgå. Vattenförsäljningsstationen är belägen vid korsningen av Tolkisvägen och Hammarsvägen bredvid Borgå vattens avloppspumpstation.

Företag har hittills haft möjlighet att söka vatten från stora väggvattenposten vid Mästarvägen. Mästarvägens stora vattenpost kommer att stängas från allmänt bruk 31.12.2022. Efter detta bör företag söka vatten från den nya vattenförsäljningsstationen.

För att kunna använda vattenförsäljningsstationen bör man först söka ett nyckelkort och en nyckel från vattenverket. Kortet och nyckeln söks via att fylla i blanketten nedan och returnera den till vattenverket. Blanketten kan returneras till Borgå vattens kontor på adressen Mästarvägen 2, 06150 Borgå eller elektroniskt via e-post till adressen vesilaitos@porvoo.fi. Borgå vatten kontaktar kunden då nycklarna kan avhämtas. (cirka 1–5 arbetsdagar från ankommen ansökan)

Användningen av vattenförsäljningsstationen är gratis ända tills stora väggvattenposten vid Mästarvägen stängs 31.12.2022. Från och med 1.1.2023 faktureras vattnet som söks. Faktureringen sker med 1 månads mellanrum.

Vattenförsäljningspunktens prislista (prisen inom parentes innehåller moms.)

För nyckelkortet och nyckel debiteras en pantavgift på 50 € (62 €). Panten returneras ifall kunden returnerar nyckelkortet och nyckeln i användbart skick.

Kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten är enligt normaltaxa förhöjd med 50%.

Räknat enligt bruksavgiften 2023 är kubikpriset på vattnet från försäljningspunkten 2,39 €/m3 (2,96 €/m3).

Med den förhöjda avgiften kompenseras investerings- och brukskostnader av vattenförsäljningsstationen.

Avgiften gäller endast den nya vattenförsäljningsstationen. Lilla väggvattenposten på adressen Mästarvägen 2 blir fortfarande i bruk. Från denna vattenpost kan invånare hämta små mängder vatten gratis med egna kanistrar.