Hoppa till innehåll

Läckage i Majberget 10.10

I Majberget har verkets huvudvattenledning skadats under grävarbeten. Reparationsarbetet påbörjas genast och räknas vara klara under arbetsdagen. Under arbetet måste vattendistributionen stängas på området som syns på kartan.

Rent dricksvatten kan också hämtas från vattentank som placeras vid korsningen av Tarkmansvägen – Råbergsbrinken.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.