Gå till innehåll

Borgå vatten fortsätter sanera luftningen på Hermansö

Förra sommaren sanerades luftningens första linje. Denna sommar är det andra linjens tur. Under saneringsarbetet byts luftningstallrikar ut samt man utför en del ändringar i rördragningar. Med dessa åtgärder effektiveras reningsresultatet ytterligare samt energianvändningen minskar.

Reningsprocessen omfattar flera steg, bland annat försedimentering, luftning, eftersedimentering och skivfiltrering. Luftningen sker i mitten av processen.

Saneringsarbetet är preliminärt klart vid halva juli. Arbetet kan medföra mera trafik till reningsverkstomten samt möjligen något buller och lukt.