Hoppa till innehåll

Vattentjänstnätets funktion förbättras vid Haikovägen

Borgå vatten förbättrar vattentjänstnätets funktion genom att sanera vattentjänstnätet på Haikovägens område. Dessutom saneras Haiko III pumpstationen. Vattentjänstnätet saneras på Haikovägen mellan Hermansövägen – Lasarettets pumpstation och Haiko gårds pumpstation.

Saneringsarbetet är påbörjat vid Hermansövägen och framskrider mot Haikoträskvägen.

Saneringen kan orsaka smalnade körfält vid arbetsområdet, ställvis kan det hända att man måste bryta sten. Under saneringsarbetet fungerar vattendistributionen och mottagning av avloppsvatten normalt. Om möjliga avbrott meddelas skilt.

Enligt preliminära tidtabellen är saneringsarbetet klart på våren 2023.